Heriho zkoušky

12.4.2014 - Zkouška ZOP (Základní ovladatelnosti psa)

 • 12.4.2014
 • známka - VD velmi dobře
 • body - 88 (ze 100)
 • rozhodčí - Ing. Michaela Martinů (KJ ČR)
 • Obsah zkoušky:
  I. ZÁKLADNÍ ČÁST
  Přivolání psa (buď v klidu s předsednutím před psovoda nebo za pohybu k noze psovoda)
  Ovladatelnost na vodítku
  Ovladatelnost bez vodítka
  Sedni – lehni - vstaň (na vodítku u nohy)
  Odložení (vzdálenost 30 kroků)

  II. CVIKY SKUPINOVÉ a SPECIÁLNÍ
  Ovladatelnost na vodítku ve skupině
  Sedni – lehni – vstaň ve skupině (na vodítku)
  Odložení vleže ve skupině (30 kroků, 2 min)
  Přenesení psa psovodem a cizí osobou (pes má náhubek)
  Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením

 

    Bodovací karta

13.10.2013 - Zkouška BH (Doprovodného psa)

 • 13.10.2010
 • známka - prospěl výborně
 • body - 51 (ze 60) , speciální cviky - splnil
 •  rozhodčí -  Lubomír Němec (ČKS)
 • Obsah zkoušky:

  I.POSLUŠNOST
  Ovladatelnost na vodítku
  Ovladatelnost bez vodítka
  Odložení v sedě za pochodu
  Odložení v leže s přivoláním
  Odložení dlouhodobé

  II. ZKOUŠKA V POULIČNÍM RUCHU
  Chování psa ke skupině osob
  Chování psa k cyklistovi
  Chování psa k autům
  Chování psa k běžci nebo jezdci na kolečkových bruslích
  Chování psa k jinému psu
  Chování připoutaného psa na vodítku v dopravním a pouličním ruchu, chování k lidem a zvířatům

  Bodovací karta

16.6.2013 - Zkouška ZZO (Zkouška Základní Ovladatelnosti)

 • 16.6.2013
 • známka - prospěl
 • body - 55 (ze 60) , speciální cviky - splnil
 • rozhodčí - (NZŘ)
 • Obsah zkoušky:
  I.POSLUŠNOST
  Přivolání psa (buď v klidu s předsednutím před psovoda nebo za pohybu k noze psovoda)
  Ovladatelnost na vodítku
  Sedni – lehni (na vodítku u nohy)
  Za pochodu odložení vleže
  Aport volný (předmět psovoda)
  Odložení (vzdálenost 15 kroků)

  II. CVIKY SPECIÁLNÍ
  Přivolání psa za ztížených podmínek
  Chování psa ve skupině osob
  Chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě
   
     Bodovací karta
Syndikovat obsah