Růžiny zkoušky

17.10.2010 - Zkouška ZPU-1 (Pracovní Upotřebitelnosti I. stupně)

 • 17.10.2010
 • známka - dobře
 • body - 121 (ze 150)
 • rozhodčí - Ing. Michaela Martinů (KJ Brno)
 • Obsah zkoušky:

I.  ZÁKLADNÍ ČÁST

Přivolání - volba ze dvou variant: (10 bodů)
a) v klidu s předsednutím před psovoda
b) za pohybu k noze psovoda (10 bodů) - naše volba
Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
Sedni - lehni - vstaň (u nohy, bez vodítka) (10 bodů)
Štěkání (v sedě u nohy, bez vodítka) (10 bodů)
Aport volný (předmět psovoda ) (10 bodů)
Skok vysoký (jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) (10 bodů)
Skok šplhem (překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem) (10 bodů)
Odložení (vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu) (10 bodů)
Volitelný cvik : (20bodů)
a) hlídání předmětu psovoda
b) stopa . vlastní, 100 m dlouhá, lx lomená v pravém úhlu, 2 předměty - naše volba

5.6.2010 - Zkouška BH (Doprovodného psa)

 • 5.6.2010
 • známka - obstál
 • body - 45 (ze 60) , speciální cviky - splnil
 • rozhodčí -  Jan Strach (MSKS)
 • Obsah zkoušky:

  I.POSLUŠNOST
  Ovladatelnost na vodítku
  Ovladatelnost bez vodítka
  Odložení v sedě za pochodu
  Odložení v leže s přivoláním
  Odložení dlouhodobé

  II. ZKOUŠKA V POULIČNÍM RUCHU
  Chování psa ke skupině osob
  Chování psa k cyklistovi
  Chování psa k autům
  Chování psa k běžci nebo jezdci na kolečkových bruslích
  Chování psa k jinému psu
  Chování připoutaného psa na vodítku v dopravním a pouličním ruchu, chování k lidem a zvířatům

  Bodovací karta
 •  

12.9.2009 - Zkouška ZZO (Zkouška Základní Ovladatelnosti)

 • 12.9.2009
 • známka - prospěl
 • body - 48 (ze 60) , speciální cviky - splnil
 • rozhodčí - Z. Huelová (NZŘ)
 • Obsah zkoušky:
  I.POSLUŠNOST
  Přivolání psa (buď v klidu s předsednutím před psovoda nebo za pohybu k noze psovoda)
  Ovladatelnost na vodítku
  Sedni – lehni (na vodítku u nohy)
  Za pochodu odložení vleže
  Aport volný (předmět psovoda)
  Odložení (vzdálenost 15 kroků)

  II. CVIKY SPECIÁLNÍ
  Přivolání psa za ztížených podmínek
  Chování psa ve skupině osob
  Chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě
   

31.5.2008 - Zkouška ZOP (Zkouška Ovladatelnosti Psa)

 • 31.5.2008
 • známka - VD
 • body - 80 (ze 100)
 • rozhodčí - Ing. Michaela Martinů (KJ ČR)
 • Obsah zkoušky:
  I. ZÁKLADNÍ ČÁST
  Přivolání psa (buď v klidu s předsednutím před psovoda nebo za pohybu k noze psovoda)
  Ovladatelnost na vodítku
  Ovladatelnost bez vodítka
  Sedni – lehni - vstaň (na vodítku u nohy)
  Odložení (vzdálenost 30 kroků)

  II. CVIKY SKUPINOVÉ a SPECIÁLNÍ
  Ovladatelnost na vodítku ve skupině
  Sedni – lehni – vstaň ve skupině (na vodítku)
  Odložení vleže ve skupině (30 kroků, 2 min)
  Přenesení psa psovodem a cizí osobou (pes má náhubek)
  Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením

 

    Bodovací karta

Syndikovat obsah